-sidi education-spot_img
8.5 C
Tirana
-sidi education-spot_img

Filo “përmbyt” Korçën me 370 milionë lekë naftë

Kryesoret

Kryetari i bashkisë së Korçës, Sotiraq Filo ka firmosur një tender 370 milionë lekë pa llogaritur TVSH-në për blerje karburanti, naftë.

Kontrata është firmosur 16 Mars me Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike Korçë dhe e ka fituar “MEROLLI OIL” Shpk.

Kandidon apo jo për një tjetër mandat, Filo po firmos ndoshta tenderat e fundit të majmë në krye të bashkisë së Korçës.

Dosja e tenderit

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

NDËRMARRJA  E SHËRBIMEVE PUBLIKE KORÇË

1.Emri dhe adresa e AutoritetitKontraktor

Emri Ndërmarrja e Shërbimeve Publike,Bashkia Korçë

Adresa  Adresa: Rr.”28 Nëntori” nr.1,Lgj.7, Korçë,Kodi Postar 7001

Tel/Fax +35582500589

E-mail [email protected]

Faqja në Internet

2.Lloji i procedurës: E hapur

  1. Objekti i kontratës: “Karburant”

Loti 1: Naftë

Numri i referencës së procedurës / Lotit: Karburant : REF-57550-01-31-2023

Loti I Naftë: REF-57554-01-31-2023

  1. Fondi Limit i kontratës: 36,900,000 (tridhjetë e gjashtë milion e nëntëqind mijë) lekë PA TVSH
  2. Data e nënshkrimit të kontratës 16.03.2023
  3. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri  Shoqëria “MEROLLI OIL” Shpk,

Adresa KORCË VLOÇISHT LIBONIK

NIPT  K04005080H

TITULLARI I AUTORITETIT  KONTRAKTOR

ILIRJAN DINELLARI

/5pyetjet.al

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Më tepër

- Advertisement -spot_img

Lajmet e fundit